ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

پس از برقراری امنیت، دوستداران اهل بیت علیهم السلام در سامرا به دنبال بازسازی این شهر هستند.