ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

در اربعین امسال به جز زائران عراقی و ایرانی، پانصد هزار نفر از سایر کشورها به کربلا آمده اند.