ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

نماهنگ «حجاج اربعین» با صدای «محمد حسین مهدی پناه» از شبکه افق پخش شد.