ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

صبح عید با شما

نوروز از ساعت 7 به مدت 30

با ما همراه باشید...

رادیو نوروز، صدای همدلی

با ما همراه باشید...

🔹موج FM ردیف 95.5
🔹کانال تلویزیونی رادیو نمای نوروز
🔹سایت www.norooz.seda.ir

مرتبط با این