180001&n=22324">

طرح كلی شبكه

طرح كلی شبكه

درمرزهای خروجی امكانی برای تعویض و صدورگذرنامه یا اخذ ویزا وجود ندارد

|1395/08/18 | |تعدادبازدید : 291
 • روادید تا 28 آبان صادر می شود

  |1395/08/17 | |تعدادبازدید : 268
 • نقشه راهنمای كربلای معلی

  |1395/08/15 | |تعدادبازدید : 502
 • نگرانی بابت امنیت زائرین وجود ندارد

  |1395/08/15 | |تعدادبازدید : 282
 • سامانه سماح تا 20 آبان ماه باز است

  |1395/08/12 | |تعدادبازدید : 345
 • لازمه زیارت اربعین، داشتن معرفت است

  |1395/08/12 | |تعدادبازدید : 286
 • زائرین نسبت به واكسینه شدن اقدام كنند!

  |1395/08/11 | |تعدادبازدید : 261
 • در فرودگاه جایی برای تهیه بلیط نیست

  |1395/08/10 | |تعدادبازدید : 294
 • مرزهای ورودی به عراق 24 ساعته باز هستند

  |1395/08/09 | |تعدادبازدید : 275
 • پویش مردمی كلنا عباسك یا زینب

  |1395/08/09 | |تعدادبازدید : 461
 • تحویل گذرنامه عراق به 72 ساعت كاهش یافت

  |1395/08/05 | |تعدادبازدید : 349
 • طول موج رادیو اربعین در سراسر كشور

  |1395/08/05 | |تعدادبازدید : 332
 • كانال رسمی رادیو اربعین در سروش رسانه

  |1395/08/04 | |تعدادبازدید : 1980
 • پربازدیدترین