ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

مدیر رادیو اربعین تاكید كرد: حركت عظیم پیاده روی اربعین حسینی (ع) بزرگ‌ترین رسانه‌ای است كه می‌تواند رژه عاشقان و آزادگان عالم را مقابل دشمنان دین و مذهب و آزادگی نشان دهد.

مرتبط با این