ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

شبکه اینترنشنال بعد از ناکامی در پروژه تحریم محرم و استقبال بی‌نظیر مردم از آئین‌های عزاداری حالاباعصبانیت از این حضور پرشکوه، به دنبال سناریویی جدید در به حاشیه بردن مراسم عظیم پیاده‌روی اربعین است.

مرتبط با این