ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

بسیاری از کاربران فضای مجازی در عراق با هشتگ‌های وحدت اعلام کردند: محرم و مراسم اربعین نقطه اشتراکی است که دو ملت ایران و عراق را به هم نزدیک تر کرده است.

مرتبط با این