ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

گزیده ای از سخنان حاج محمود کریمی در آئین افتتاحیه رادیو اربعین

مرتبط با این