ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

زائران خارجی برای شرکت در اجتماع بزرگ اربعین حسینی (ع) وارد پایانه مرزی آستارا شدند.

مرتبط با این