ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

فرودگاه بین المللی دهلی این روز‌ها شاهد جمعی از شیعیانی است که برای حضور در پیاده روی اربعین مسافر هستند.

مرتبط با این