ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

در این ویدئو یاد می‌گیرید چطور وسایل مورد نیاز خود و کودک‌تان را در یک کوله جاگذاری کنید.

مرتبط با این