ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

یکی از زائران پیاده‌روی اربعین از شهرستان گرگان خاطره‌ای از ایثارگری یک خانواده عراقی که برای رفاء حال جمعی از زائران ایرانی شب در راهرو منزلشان خوابیدند، نقل می‌کند.

محمد دودانگی یکی از زائران پیاده‌روی اربعین از شهرستان گرگان استان گلستان خاطره‌ای از ایثارگری یک خانواده عراقی که برای رفاء حال جمعی از زائران ایرانی پیاده‌روی اربعین شب در راهرو منزلشان خوابیدند، نقل می‌کند.

مرتبط با این