ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

کلیپی کوتاه از صحبت های شهید سردار حاج قاسم سلیمانی تهیه شده توسط گروه فضای مجازی رادیو اربعین

مرتبط با این