ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

کلیپی کوتاه از سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی تهیه شده توسط گروه فضای مجازی رادیو اربعین

مرتبط با این