ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: دختران مایه برکت و رحمت هستند.

مرتبط با این