ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

برا عشقِ تو؛ هلاکم

برا عشقِ تو؛ هلاکم
شده عشق تو، ملاکم
امیری؛ یعنی که شاهی
غلامم؛ یعنی که خاکم

مرتبط با این