ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

منم باید برم؛ به مددِ امام رضا

منم باید برم؛ به مددِ امام رضا
پیاده از نجف تا به دیار عاشقا
به وعده گاه عشق
تا برسم به کربلا

مرتبط با این