ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

تا میبینم یک زائری راهی کربلا میشه

تا میبینم یک زائری راهی کربلا میشه
با زیارت نرفته ها؛ دلِ من هم نوا میشه
اگه رفتی زیر قبه حسین، یادم کن
اگه رفتی تو بین الحرمین، یادم کن

مرتبط با این