ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

زائران عراقی مسیر اربعین، بعد از دیدن انگشتر حاج قاسم سلیمانی، اشک ریختند و از او به عنوان قهرمان، الگو و پدر یاد کردند.

مرتبط با این