ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

زائران عراقی مسیر اربعین، بعد از دیدن انگشتر حاج قاسم سلیمانی، اشك ریختند و از او به عنوان قهرمان، الگو و پدر یاد كردند.

مرتبط با این